Przepisy wizowe Kuba – Wiza Kuba – karta Turysty

Wybierając się na Kubę, jeszcze przed wylotem należy uzyskać tzw. wizę - kartę turysty uprawniającą do wjazdu na terytorium Kuby. Kartę turysty składającą się z dwóch części należy okazać wraz z paszportem kubańskiemu urzędnikowi. Jedna część zatrzymywana jest przy wjeździe a drugą część należy oddać przy wyjeździe.

Posiadanie karty turysty jest na tyle ważne, że przedstawiciele linii lotniczych już na lotnisku wylotowym mogą poprosić o okazanie karty wraz z biletem lotniczym, a w przypadku jej braku odmówić wejścia na pokład.

Kolejnym istotnym elementem jest posiadanie ważnego paszportu. W przypadku Kuby, wymagana ważność paszportu to minimum 6 miesięcy od daty powrotu.

Jak wygląda wiza?

To urzędowy blankiet, będący drukiem ścisłego zarachowania, posiadający indywidualny numer. Na dokumencie oznaczone są pola, które muszą być uzupełnione o Imię i nazwisko podróżującego zgodnie z posiadanym paszportem, serię i numer posiadanego paszportu oraz narodowość.

Kubańska wiza

Jak wyrobić wizę?

Po przedstawieniu odpowiednich dokumentów i udzieleniu odpowiedzi na niezbędne do wyrobienia wizy pytania, wystawiany i wydawany jest dokument wizowy. Dla jednego podróżującego wystawiany jest jeden dokument. Wizę można uzyskać osobiście w konsulacie kubańskim lub u przedstawiciela, bez konieczności osobistego stawiennictwa. W naszym biurze wizę można odebrać osobiście, możemy ją przesłać listem poleconym lub kurierem, w zależności od opcji, którą wybierze podróżujący.

Ile ważna jest wiza?

Wiza wydawana jest na 30 dni. W razie pobytu dłuższego niż 30 dni wizę można przedłużyć na miejscu. Formalności załatwia się w urzędach imigracyjnych takich jak Inmigración y Extranjeria (adres w Hawanie: calle Factor y Final, Nuevo Vedado, Plaza de la Revolución) - należy pamiętać, żeby kupić znaczki opłaty skarbowej na kwotę 25 CUC (peso) w jednym z oddziałów Banco de Credito y Comercio.

Ile kosztuje wiza?

W naszym biurze koszt wystawienia jednej wizy to 125 PLN (przy odbiorze osobistym). W przypadku wyboru opcji z przesyłką, kwota będzie powiększona o koszt wysyłki zgodnie z wybrana opcją przesyłki.